Algemeen graf

Een algemeen graf is in Rotterdam meestal 50 x 50 x 5 cm In een algemeen graf worden meerdere personen (2 of 3) begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. Deze graven zijn vooral te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden, waar een tekort is aan grond. De graven zijn voor degene die geen particulier graf wil of geen voorzieningen heeft getroffen.

Maar in Capelle aan den IJssel op begraafplaats Schollevaar is de afmeting van de plek een stuk groter en mag de gedenksteen op een schuin betonnen roefje worden gemonteerd. Hier hanteren ze een maximum steengrootte en dat is 60 x 60 cm en om de gedenksteen heen mag bijvoorbeeld beplanting of een omranding die opgevuld wordt met split geplaatst worden.

Op begraafplaats De ommering in Spijkenisse gelden weer andere regels en formaten. Daarom is het van belang altijd eerst te kijken naar de regels die de betreffende begraafplaats hanteren en aan de hand daarvan te kijken naar de uitvoering en mogelijkheden binnen  dat stramien.

 Onderstaand een aantal voorbeelden

grafsteen75 grafsteen26 grafsteen74

grafsteen28 grafsteen29 grafsteen27

 

De aanduiding algemeen wordt voor ’t eerst gebruikt in de wetswijzigingen van 2010. Dit ter onderscheid van het particuliere graf, dat tot dan toe ‘eigen of familiegraf’ werd genoemd. Op zowel bijzondere als op gemeentelijke begraafplaatsen kan men in een algemeen graf worden begraven.

Een algemeen graf biedt de nabestaanden vrijwel geen rechten op verlenging van huur. Dit komt omdat deze graven maar voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar worden uitgegeven, waarna ze in principe worden geruimd. Herbegraven van de stoffelijke resten in een eigen graf is na ruiming (maar niet eerder!) bijna altijd mogelijk. Doordat er 2 of 3 mensen in een algemeen graf worden begraven is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook vaak aan strenge voorschriften gebonden.


Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de begraafplaats van uw keuze.